Od wielu lat mówi się o korzyściach, które przynoszą systemy jakości wdrażane w placówkach opieki zdrowotnej. Zarówno akredytacja czy ISO porządkują wiele procesów, pomagają w lepszej organizacji, podnoszeniu świadomości czy nawet w samym zarządzaniu, bo przecież we wszystkich tych obszarach najważniejsza jest rzetelna analiza oraz wnioski z niej płynące.


Tylko czy osoby zarządzające placówkami medycznymi rzeczywiście zdają sobie sprawę z realnych i niezaprzeczalnych korzyści wynikających z posiadania certyfikatu jakości, czy jedynym motywem jest obietnica zwiększenia finansowania placówek dzięki certyfikatom. Każdy powód jest dobry aby osiągnąć lepszą jakość świadczeń. Sama decyzja o przystąpieniu do danego procesu powoduje zwiększony nakład pracy i przekierowanie uwagi na działania zwiększające bezpieczeństwo pacjenta. Chcemy w tym krótkim opisie przybliżyć Państwu dlaczego warto inwestować w jakość.

Zacznijmy od początku, jak sytuacja wygląda obecnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pacjenta czy chociażby zadowolenie i satysfakcję z opieki zdrowotnej. W maju 2018r. ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, który wyraźnie i dobitnie przedstawia stan polskiej opieki zdrowotnej.

Raport NIK tylko utwierdza osoby będące specjalistami w dziedzinie zakażeń, że pacjent nie jest bezpieczny w polskim szpitalu. Podnoszenie świadomości oraz dbanie o wysoką jakość świadczonych usług staje się naszym wręcz obowiązkiem.


Jakość w opiece zdrowotnej

Opieka zdrowotna wysokiej jakości to taka, w której zasoby medyczne, kadrowe, infrastrukturalne i finansowe są zorganizowane w możliwie najbardziej efektywny sposób. Oznacza to działania mające na celu zaspokojenie potrzeby społeczeństwa w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz pewność, że opieka ta spełnia wymagania bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności. Jakość to zintegrowany system obejmujący całą organizację. Placówki medyczne mają do wyboru dwa rozwiązania:

      

1.     Akredytacja – jest zewnętrzną metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, jest metodą najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Wyodrębnienie w systemie zdrowotnym obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjenta jest głównym celem standaryzacji wykonywanych procedur. Opracowane mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej w postaci standardów są narzędziem dynamicznym i modyfikowalnym, co spełnia główne założenia procesu akredytacji polegające na ciągłym stymulowaniu do rozwoju i osiągania optymalnie najwyższej jakości świadczeń.

Akredytacja pozwala:

 • Poprawić jakość usług medycznych, świadczonych dla pacjenta,
 • Zwiększyć bezpieczeństwo w opiece zdrowotnej pacjenta i personelu,
 • Usprawnić organizację pracy jednostki,
 • Doskonalić relacje personel – pacjent poprzez edukację pacjenta, komunikację, wszechstronność/ ciągłość opieki,
 • Zwiększyć atrakcyjność placówki oraz konkurencyjność na rynku medycznym,
 • Podnieść prestiż jednostki na tle konkurencji,
 • Spełnić wymogi wszelkich jednostek kontrolujących takich jak: sanepid, NFZ,
 • Zdobyć lepsze finansowanie z NFZ,
 • Zminimalizować ryzyko roszczeń pacjentów wobec placówki – osiągnąć oszczędność finansową.

2.     System zarządzania jakością, zgodnie z Normą Europejską EN ISO 9091:2015 – Norma międzynarodowa oparta na zasadach zarządzania jakością , które zawierają deklaracje oraz wyjaśnienie co jest istotne dla organizacji. Potencjalne korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością opartego na niniejszej normie międzynarodowej to:

 • Zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług, które spełniają wymagania klienta oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne,
 • Stworzenie szans na zwiększenie zadowolenia klienta,
 • Uwzględnienie ryzyka i szans związanych z jej kontekstem i celami,
 • Możliwość wykazania zgodności z wyspecjalizowanymi wymaganiami systemu zarządzania jakością.

Należy mocno zaznaczyć, że przyjęcie każdego z tych systemów jest strategiczną i dobrowolną decyzją danej organizacji . Poddanie się zewnętrznej ocenie może wspomóc poprawę ogólnych efektów działań oraz może stanowić solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze korzyści płynące z zarządzania wspierającego systemy jakości to bezpieczeństwo i korzyści finansowe dla organizacji, które wynikają z braku roszczeń oraz zwiększenia finansowania dla jednostek posiadających certyfikaty.

Działalność naszej firmy opiera się na pomocy placówkom medycznych, którym zależy na bezpieczeństwie zarówno pacjenta jaki i personelu medycznego. Oferujemy szkolenia ale również doradztwo w zakresie wdrażania systemów jakości. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego.

Kategorie: Nasze opinie