Firma szkoleniowo – doradcza

MISJA:
„Dostarczamy profesjonalną wiedzę dla personelu medycznego, osób pracujących w obszarze medycznym oraz samych pacjentów, by zwiększyć bezpieczeństwo w opiece nad pacjentem, zmienić świadomość i postrzeganie opieki zdrowotnej jako tej, która nie tylko nie szkodzi ale poprawia stan chorego człowieka”.

 

Firma szkoleniowo – doradcza została założona w 2018 roku, przez pielęgniarki z doświadczeniem w pracy przy pacjencie oraz z doświadczeniem kierowniczym i epidemiologicznym. Pomysł zrodził się w 2017r. i wynika z obserwacji rynku medycznego, zagrożeń jakie niesie opieka zdrowotna. Brak świadomości tych zagrożeń wśród personelu medycznego, spowodowany nadmiarem pracy, obciążeniem psychicznym sprawia, że zachowanie bezpiecznych procedur schodzi na drugi plan. Wielosystemowość branży medycznej oraz outsourcing wielu usług powiązanych z opieką zdrowotną takich, jak: żywienie, sprzątanie, pranie wzbudziła w nas potrzebę przekazywania profesjonalnej wiedzy szerszemu gremium niż tylko personel medyczny a wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta czy pensjonariusza domu opieki. Sam pacjent czy rodzina opiekująca się chorym przebywając w środowisku szpitalnym czy opiekuńczym nie wie jak zachować ostrożność dlatego proponujemy swoje rozwiązania dla tych placówek, którym w szczególny sposób zależy na poprawie jakości świadczonych usług poprzez min. szkolenia czy pisemne informacje edukacyjne dla pacjentów.