W trosce o zadowolenie naszych klientów oraz o zapewnienie szkoleń najwyższej jakości, zgodnych z Państwa oczekiwaniami przygotowaliśmy ankietę satysfakcji. Wyniki tej ankiety są analizowane i pozwalają nam na ciągle doskonalenie i podnoszenie poziomu atrakcyjności oraz skuteczności szkoleń.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu jakości szkolenia, w którym Państwo uczestniczą.

1. Tytuł Szkolenia
2. Data Szkolenia (DD/MM/RR)
3. Wiek
4. Płeć
5. Wykształcenie
6. Zawód wykonywany
7. Czy prezentowane informacje na szkoleniach przedstawiane były w przystępny i zrozumiały sposób?
8. Czy informacje zdobyte na szkoleniu zwiększyły Pana/Pani chęć do zmian?
9. Czy informacje zdobyte na szkoleniu będzie Pani/Pan wykorzystywać w codziennej pracy/życiu?
10. Czy uczestnictwo w szkoleniu sprawiło, że czuje się Pani/Pan pewniej wykonując codzienne czynności w pracy?
11. Czy podczas szkolenia był czas na zadawanie pytań i omawianie wątpliwości?
12. Czy podczas szkolenia był czas na ćwiczenia, warsztaty, pokazy praktyczne?
13. Czy uważa Pani/Pan, że szkolenia motywacyjne są potrzebne?
14. Jakie tematy, treści merytoryczne  możemy dodać do naszych konferencji?
15. Inne uwagi
Kategorie: