W trosce o zadowolenie naszych klientów oraz o zapewnienie szkoleń najwyższej jakości, zgodnych z Państwa oczekiwaniami przygotowaliśmy ankietę satysfakcji. Wyniki tej ankiety są analizowane i pozwalają nam na ciągle doskonalenie i podnoszenie poziomu atrakcyjności oraz skuteczności szkoleń.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu jakości szkolenia, w którym Państwo uczestniczą.

1. Tytuł Szkolenia
2. Data Szkolenia (DD/MM/RR)
3. Wiek
4. Płeć
5. Wykształcenie
6. Zawód wykonywany
7. Czy prezentowane informacje na szkoleniach przedstawiane były w przystępny i zrozumiały sposób?
8. Czy informacje zdobyte na szkoleniu zwiększyły Pana/Pani chęć do zmian?
9. Czy informacje zdobyte na szkoleniu będzie Pani/Pan wykorzystywać w codziennej pracy/życiu?
10. Czy podczas szkolenia był czas na zadawanie pytań i omawianie wątpliwości?
11. Czy uważa Pani/Pan, że szkolenia motywacyjne są potrzebne?
12. Jakie tematy, treści merytoryczne  możemy dodać do naszych konferencji?
13. Inne uwagi

Dziękujemy za poświęcony czas, dzięki tej ankiecie nasze szkolenia stają się jeszcze bardziej atrakcyjne i przydatne dla podnoszenia bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej.

Kategorie: